Liên hệ

Tạp chí Kinh tế và Phát triển
# 1406 Nhà A1, Đại học KTQD - 207 Giải Phóng, Hà Nội
Tel: 024. 36280280 - Ext: 6407
Email: ktpt@neu.edu.vn | toasoan@ktpt.edu.vn