Giới thiệu chung

Tạp chí Kinh tế và Phát triển (từ đây gọi tắt là Tạp chí) là tạp chí học thuật về khoa học kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân với sứ mệnh là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực kinh tế và phát triển. Tạp chí số tiếng Việt được xuất bản từ năm 1994 với mã số ISSN 1859-0012. Tạp chí số tiếng Anh (Journal of Economics and Development – JED) được xuất bản từ năm 2000 với mã số ISSN 1859-0020.

Tạp chí Kinh tế và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 360/GPXB ngày 8 tháng 3 năm 1994 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Số Tạp chí đầu tiên được phát hành vào tháng 5 năm 1994.

Tạp chí ra đời trên cơ sở kế thừa và phát triển từ các ấn phẩm “Học tập kinh tế” ở thập niên 1960-1970 và “Thông báo khoa học” ở thập niên 1980 và đầu thập niên 1990 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sự ra đời của Tạp chí là thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các thế hệ cán bộ, giáo viên, đồng thời là thành quả của sự phát triển trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường.

Tạp chí tập trung giới thiệu các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo của Trường Đại học Kinh tế quốc dân; thông tin nghiên cứu khoa học, kinh tế trong và ngoài nước phục vụ cho đào tạo của Nhà trường. Các bài báo đăng tải trên Tạp chí tập trung vào những vấn đề vừa cơ bản, vừa bức xúc của nền kinh tế thông qua các chuyên mục về kinh tế vĩ mô; quản trị kinh doanh; những kết quả nghiên cứu mới về khoa học kinh tế và quản lý; những vấn đề giáo dục và đào tạo; các vấn đề kinh tế của các địa phương.

Tạp chí đã trở thành diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà khoa học, nhà kinh doanh và quản lý của Việt Nam và thế giới. Tạp chí luôn được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xếp là tạp chí khoa học kinh tế hàng đầu ở Việt Nam.

Bước sang thập niên 2010, Tạp chí bắt đầu áp dụng các chuẩn mực xuất bản khoa học quốc tế để nâng cao tính hàn lâm trong mỗi công trình được công bố và trở thành tạp chí khoa học xã hội tiên phong của Việt Nam về hội nhập quốc tế. Năm 2015, phiên bản tiếng Anh của Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Journal of Economics & Development) trở thành xuất bản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực khoa học xã hội của Việt Nam được chỉ mục trong Hệ thống Trích dẫn Đông Nam Á (Asean Citation Index: ACI). Từ năm 2019, Tạp chí đã liên kết xuất bản số tiếng Anh với Nhà xuất bản Emerald (Vương quốc Anh) để nâng cao chất lượng Tạp chí theo tiêu chuẩn Scopus. Ngoài ra, Tạp chí còn được chỉ mục trong hệ thống Google Scholar và Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate). Điều này giúp tăng cường sự hiện diện của Tạp chí trên các diễn đàn học thuật quốc gia và quốc tế.

Dù đối tượng chính của tạp chí khoa học nói chung là cộng đồng nghiên cứu nhưng độc giả của Tạp chí hiện nay rất đa dạng, bao gồm cả các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ từ trung ương đến địa phương và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp lớn trong cả nước.

Hội đồng biên tập của Tạp chí gồm những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý, có uy tín và kinh nghiệm. Tạp chí có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo, công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp khắp cả nước.

Hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển nhận được chỉ đạo sát sao của Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo và Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Nhà báo Việt Nam. Đặc biệt, sự trưởng thành của Tạp chí gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp, quan tâm toàn diện, thường xuyên của thế hệ lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế quốc dân, sự ủng hộ tích cực của các phòng ban, các khoa, các bộ môn, tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, học viên sau đại học và sinh viên nhà trường; cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm của các tạp chí trong lĩnh vực khoa học kinh tế, xã hội và nhân văn khác. Với những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội đất nước, Tạp chí đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Danh hiệu Tập thể

Năm

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2004, 2013, 2017

Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam

2004

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2009, 2014

Bằng khen của Ban tuyên giáo Trung ương

2014

Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước

2017

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông

2019

Tập thể lao động xuất sắc các năm

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Giới thiệu chung