Tổng quan kinh tế thế giới năm 2011 và triển vọng 2012

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 3-9
Tóm tắt: Năm 2011 là năm kinh tế thế giới trải qua nhiều biến động và bất ổn. Kinh tế thế giới vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái mà bước vào một giai đoạn khó khăn hơn với nhiều thách thức hơn. Cuộc khủng hoảng nợ công và thâm hụt ngân sách tại châu Âu đã đe dọa sự tồn vong của liên minh tiền tệ châu Âu - liên minh tiền tệ đầu tiên và duy nhất thế giới. Mỹ, nền kinh tế hàng đầu thế giới, lần đầu tiên trong lịch sử trái phiếu quốc gia này bị hạ bậc tín nhiệm. Tại châu Á, lạm phát vẫn là vấn đề nổi cộm trong năm 2011. Bên cạnh đó, những bất ổn chính trị tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, thảm hoạ động đất và sóng thần tại Nhật Bản, trận lụt lịch sử tại Thái Lan khiến cho sự phục hồi kinh tế thế giới trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bài viết này đánh giá lại bức tranh kinh tế thế giới năm 2011 và đưa ra triển vọng năm 2012 dựa trên diễn biến tình hình kinh tế trong năm và các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản.
Từ khóa: Kinh tế thế giới, khủng hoảng nợ công, tăng trưởng, suy thoái
Tra cứu bài báo