Phân tích tốc độ tăng trưởng quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh trong các ngân hàng thương mại cổ phần

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 21-25
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, một số doanh nghiệp ở Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Để đánh giá một cách khách quan và tìm ra những biện pháp xác thực nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển, việc phân tích tốc độ tăng trưởng về quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh trong các ngân hàng phải được tiến hành thường xuyên và đều đặn. Bài báo trình bày ngắn gọn hệ thống chỉ tiêu phân tích tốc độ tăng trưởng về quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh trong các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) qua trường hợp điển hình của chi nhánh Vinh - Nghệ An thuộc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo