Marketing cảm nhận: Giải pháp cho một không gian bán hoàn hảo

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 44-49
Tóm tắt: Bài viết này giới thiệu một sự tiếp cận mang tính giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam qua việc sử dụng Marketing cảm nhận tại không gian bán. Bằng phương pháp tổng hợp những tài liệu mới nhất về Marketing cảm nhận, cũng như tiến hành những khảo sát thực tế tại không gian bán của một số thương hiệu điển hình thành công trên thị trường Việt Nam, bài viết nhằm mang đến một cái nhìn tổng quan về Marketing cảm nhận, từ lịch sử phát triển đến vai trò, thách thức, và những yếu tố nền tảng trong lý thuyết này. Đặc biệt những ví dụ cụ thể về sử dụng Marketing cảm nhận (Marketing thị giác, Marketing thính giác, Marketing khứu giác, Marketing xúc giác, Marketing vị giác) tại không gian bán cho thấy ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc tác động lên tâm lý, hành vi của người tiêu dùng, cũng như đối với việc tạo dựng hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp.
Từ khóa: Marketing cảm nhận, giác quan, không gian bán, hành vi người tiêu dùng,
Tra cứu bài báo