Một số giải pháp cho việc đào tạo nguồn nhân lực hệ thống thông tin quản lý đáp ứng nhu cầu xã hội

KT&PT Số 179, tháng 05 năm 2012, trang 72-77
Tóm tắt: Đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực xã hội là vấn đề nóng hiện nay đối với tất cả các ngành nghề. Công nghệ thông tin (CNTT) và hệ thống thông tin (HTTT) là hạ tầng của các hạ tầng kinh tế, xã hội khác. Trong quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng Việt Nam thành một quốc gia mạnh về CNTT và nhờ CNTT, vấn đề này lại càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có một nghịch lý là: từ nhiều năm trở lại đây, nhu cầu người học ngành CNTT và HTTT có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu của nền kinh tế và xã hội vẫn đang tăng mạnh. Bài nghiên cứu này cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề và đưa ra một số giải pháp cho việc đào tạo nguồn nhân lực hệ thống thông tin quản lý để đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu xã hội, giải pháp, hệ thống thông tin quản lý, nguồn nhân lực
Tra cứu bài báo