Tái cấu trúc doanh nghiệp- Kinh nghiệm của Hàn Quốc

KT&PT Số 179, tháng 5 năm 2012, trang 37-42
Tóm tắt: Trong cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra năm 1997 sau đó lan rộng ra các nước Đông Á, nền kinh tế và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Đứng trước những thách thức như vậy, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành tái cấu trúc nền kinh tế trên 4 lĩnh vực chính: hệ thống ngân hàng, hệ thống doanh nghiệp, đổi mới khu vực công và đổi mới thị trường lao động. Việc tái cấu trúc nền kinh tế đã giúp Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á và ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Trong bài này, tác giả tập trung phân tích các chính sách, biện pháp mà Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện trong giai đoạn 1998-2002 để tái cấu trúc các doanh nghiệp, giúp vượt qua khủng hoảng và ngày một phát triển lớn mạnh không ngừng, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Tái cấu trúc, doanh nghiệp, khủng hoảng, Hàn Quốc
Tra cứu bài báo