Chiến lược kinh doanh nội dung số trong giai đoạn tăng trưởng của các công ty cổ phần truyền thông tại Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 78-85
Tóm tắt: Điện thoại di động đang “ăn” cả thế giới. Chúng ta sẽ làm việc bằng mobile. Chúng ta sẽ mua sắm bằng mobile. Chúng ta sẽ giải trí bằng mobile. Chúng ta sẽ tìm thấy bạn đời qua mobile”, đó là một nhận định của Quỹ đầu tư mạo hiểm DFJ (Draper Fisher Jurvetson) tại Việt Nam về tiềm năng của ngành công nghiệp nội dung số trong một cuộc tọa đàm của các thành viên thuộc mạng lưới DFJ diễn ra vào tháng 2/2012 vừa qua. Với sức hấp dẫn của mình, thị trường nội dung số hiện đang là thị trường cạnh tranh vô cùng sôi động với sự phát triển của các doanh nghiệp cũ và sự gia nhập của các doanh nghiệp mới. Để tồn tại và phát triển trong giai đoạn tăng trưởng của ngành công nghiệp này với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp tham gia vào thị trường hiện đang thực hiện chiến lược kinh doanh đa dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đạt được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, công nghiệp nội dung số, công ty cổ phần truyền thông
Tra cứu bài báo