Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 133-138
Tóm tắt: Trong thời gian qua, Việt Nam là một trong các quốc gia thuộc tốp đầu thế giới về xuất khẩu hàng nông sản. Nhưng có một thực tế là, đằng sau những kết quả đạt được về doanh thu, tốc độ tăng trưởng, một số mặt hàng có vị thế cao trên thị trường thế giới, thì giá trị gia tăng của các mặt hàng đó lại ở mức rất khiêm tốn, sức cạnh tranh không cao so với các đổi thủ cạnh tranh như Thái Lan (mặt hàng gạo), Braxin (mặt hàng cà phê), Malaysia (mặt hàng cao su), Ấn Độ (mặt hàng chè),…Vậy, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao sức cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu1 trong bối cảnh toàn cầu hóa và Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đang là vấn đề được quan tâm không chỉ của các chuyên gia mà còn của các cấp, các ngành.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo