Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhằm thu hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản vào phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012, trang 56-63
Tóm tắt: Nhu cầu khôi phục sản xuất và xu hướng phân tán rủi ro ra nước ngoài sau thảm họa tháng 3/2011 của các doanh nghiệp Nhật Bản hứa hẹn một làn sóng đầu tư mới từ quốc gia này. Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) tại quốc gia này có xu hướng đẩy mạnh hợp tác và đầu tư ra nước ngoài và đang rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Liệu Việt Nam có thể là điểm đến lựa chọn của họ? Việc đón dòng vốn đầu tư này là cần thiết cho Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa tới 2020, đặc biệt là phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, mong muốn về một điểm đến đầu tư của các nhà đầu tư Nhật Bản đặc biệt là các SMEs được đánh giá là tương đối cao. Với nguồn lực hạn chế, SMEs Nhật Bản thường tìm kiếm địa điểm đầu tư cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ, giúp họ kinh doanh thuận lợi nhất, đặc biệt trong giai đoạn đầu tiên. Bài viết phân tích nhu cầu của các SMEs Nhật Bản, làm cơ sở đề xuất với các địa phương, các khu công nghiệp (KCN) của Việt Nam thiết kế một hệ thống dịch vụ hỗ trợ họ nhằm thu hút họ vào, cùng phát triển một nền công nghiệp bền vững trên nền tảng công nghiệp hỗ trợ phát triển.
Từ khóa: FDI Nhật Bản, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, nhu cầu của nhà đầu tư Nhật Bản, SMEs
Tra cứu bài báo