Hệ thống bán lẻ hàng hóa của Việt Nam sau 6 năm gia nhập WTO- Những vấn đề đặt ra

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 41-45
Tóm tắt: Sau 6 năm là thành viên của WTO và 4 năm mở cửa chính thức thị trường bán lẻ (1/1/2009), Việt Nam đã thực hiện tốt các cam kết về mở cửa thị trường phân phối bán lẻ. Chính vì vậy, hệ thống bán lẻ hàng hóa của Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng theo hướng văn minh hiện đại. Năm 2008 hãng tư vấn danh tiếng của Mỹ A.T. Kerney đã đánh giá Việt Nam là thị trường bán lẻ hàng hóa hấp dẫn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, từ đó cho đến nay, thị trường bán lẻ hàng hóa của Việt Nam liên tục rớt hạng và đến tháng 6/2012 Việt Nam đã rời khỏi top 30 quốc gia đang phát triển có thị trường bán lẻ hàng hóa sôi động nhất thế giới (giữ vị trí 32). Điều đó cho thấy trong quá trình thực hiện cam kết WTO, hệ thống bán lẻ hàng hóa của Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đây là vấn đề rất lớn đặt ra hiện nay. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết, tác giả khái quát thực trạng hệ thống bán lẻ hàng hóa của Việt Nam thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển hệ thống bán lẻ hàng hóa của Việt Nam thời gian tới.
Từ khóa: Hệ thống bán lẻ hàng hóa của Việt Nam, doanh nghiệp bán lẻ
Tra cứu bài báo