Đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý chung cư tại Hà Nội

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 98-107
Tóm tắt: Hàng loạt các dự án xây dựng chung cư được đầu tư trong những năm qua đã giúp Hà Nội giải quyết được một phần nhu cầu bức thiết về nhà ở của người dân. Để phát triển bền vững, bên cạnh việc nâng cao chất lượng công trình xây dựng, đầu tư đồng bộ các tiện ích công cộng, thì hoạt động quản lý chung cư đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập niềm tin của người dân vào cuộc sống trong chung cư. Qua nghiên cứu này, có thể thấy rằng chất lượng dịch vụ quản lý chung cư (DVQLCC) tại Hà Nội chỉ đạt mức trung bình, các yếu tố như: khả năng thực hiện đúng lời hứa; người dân cảm thấy an toàn trong việc sử dụng dịch vụ; nhân viên của đơn vị quản lý chung cư luôn luôn lịch sự với người dân, có ảnh hưởng lớn và tích cực tới chất lượng dịch vụ. Bên cạnh các đơn vị quản lý chung cư (ĐVQLCC) cần tập trung cải thiện việc sẵn lòng giải quyết các khó khăn của người dân và cần kiên trì theo đuổi thành tích không để xảy ra lỗi trong quá trình cung cấp dịch vụ.
Từ khóa: Chung cư; dịch vụ quản lý chung cư; chất lượng dịch vụ; nhà ở
Tra cứu bài báo