Mô hình Holdings trong tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam

KT&PT, số 193 (II) tháng 7 năm 2013. tr. 7-13
Tóm tắt: Trong thời gian gần đây, mô hình Holdings được coi là một trong những mô hình quản trị mới, đang được nhiều doanh nghiệp Việt Nam áp dụng. Tuy nhiên, những thông  tin có liên quan đến mô hình này còn là vấn đề đang được rất nhiều các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp quan tâm. Vì vậy trong bài viết này, tác giả xin được trao đổi một số vấn đề giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn bản chất của mô hình Holdings. Bằng việc tổng hợp những khái niệm về mô hình Holdings đã được nêu trong một số tài liệu, tác giả đi sâu phân tích những ưu, nhược điểm của mô hình khi được ứng dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam, phân biệt sự khác nhau giữa công ty Holdings với tập đoàn kinh tế và từ đó tìm ra vị trí của công ty Holdings trong hệ thống các loại hình doanh nghiệp theo cách phân loại của Luật doanh nghiệp (2005). Từ việc phân tích thực trạng hình thành công ty Holdings trong quá trình tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt Nam, tác giả đã tìm ra những điều kiện áp dụng, khung pháp lý cho hoạt động của mô hình và đề xuất một số kiến nghị có liên quan tới chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các công ty Holdings tại Việt Nam.
Từ khóa: Tái cấu trúc, tập đoàn kinh tế, mô hình holdings
Tra cứu bài báo