Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính dự án khu nhà ở cao tầng Bồ Đề- Long Biên- Hà Nội của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hà Nội- Hanco9

KT&PT, số 200 (II), tháng 02 năm 2014, tr. 137-142
Tóm tắt: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội (HANCO9) thuộc Tổng công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) là doanh nghiệp nhà nước. Tháng 9/2012, HANCO9 đã được UBND Thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư xây dựng Dự án Nhà ở cao tầng để bán tại phường Bồ Đề, Long Biên. Phân tích tài chính dự án đầu tư bất động sản là rất quan trọng vì nó liên quan đến đất đai là tài nguyên mỗi quốc gia, lượng vốn đầu tư lớn nhất và thời gian thu hồi vốn thường kéo dài. Phân tích tài chính dự án đầu tư bất động sản là cơ sơ để doanh nghiệp ra quyết định đầu tư dự án, là cơ sở xem xét khả năng thu lợi của cả dự án. Tuy nhiên, công tác phân tích tài chính dự án đầu tư của công ty Hanco9 còn nhiều hạn chế như: Thu thập xử lý thông tin chưa đầy đủ, thiếu chính xác; đội ngũ nhân lực phân tích tài chính còn bất cập, các chỉ tiêu phân tích còn sơ sài...
Từ khóa: Bất động sản; dự án đầu tư; phân tích tài chính dự án
Tra cứu bài báo