Nợ đọng bảo hiểm xã hội và vấn đề hình sự hóa các quan hệ trong lao động

KT&PT, số 221 (II), tháng 11 năm 2015, tr. 84-88
Tóm tắt: Sự gia tăng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đang là vấn đề nhức nhối làm tổn thương chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Trong một số năm gần đây, tình trạng này không những không được cải thiện mà có chiều hướng phức tạp hơn sau khi cơ quan, tổ chức bảo hiểm xã hội áp dụng nhiều biện pháp. Một trong những biện pháp rất quyết liệt để xử lý thực trạng này là “tội phạm hóa” một số hành vi liên quan đến việc gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bộ Tư pháp (2015) đã quy định thêm ba tội danh mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc nhìn khác của tác giả, việc hình sự hóa các quan hệ trong lao động, cụ thể là quy định trong các điều 217, 218, 219 cần làm rõ về mặt lý luận, mặc dù thực trạng nợ đọng đang rất báo động.
Từ khóa: Bảo hiểm xã hội, hình sự hóa, lao động.
Tra cứu bài báo