Ước lượng giá trị kinh tế du lịch của thành phố Cần Thơ theo phương pháp chi phí du lịch cá nhân

KT&PT, số 229, tháng 07 năm 2016, tr. 71-79
Tóm tắt: Nghiên cứu này ước lượng giá trị kinh tế du lịch thông qua khảo sát từ 400 du khách tại các điểm đến du lịch của thành phố Cần Thơ từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2014. Phương pháp chi phí du lịch cá nhân được áp dụng trên cơ sở tính toán giá trị thặng dư tiêu dùng từ nhu cầu du lịch của du khách và tổng số lượt du khách đến Cần Thơ trong một năm. Kết quả ước lượng khẳng định về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn rằng chi phí du lịch luôn là yếu tố cản trở nhu cầu du lịch cá nhân, trong khi đó thu nhập và tình trạng hôn nhân (đã kết hôn) thể hiện ảnh hưởng tích cực đến nhu cầu du lịch. Hơn nữa, kết quả tính toán sau ước lượng cho thấy giá trị kinh tế du lịch lớn gấp 3 lần so với doanh thu từ lĩnh vực này. Sự chênh lệch này được xem như cơ sở để hình thành những chính sách phát triển du lịch của Cần Thơ.
Từ khóa: Chi phí du lịch cá nhân, giá trị kinh tế du lịch, nhu cầu du lịch
Tra cứu bài báo