Hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam trước ngưỡng cửa Việt Nam gia nhập hiệp định TPP

KT&PT, số 230 (II), tháng 08 năm 2016, tr. 48-56
Tóm tắt: Sự tham gia của Việt Nam vào Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) hứa hẹn mở ra cơ hội lớn về tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư cho Việt Nam. Trong các nội dung cam kết của TPP, mở cửa dịch vụ tài chính là một nội dung được quan tâm và có những ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính trong nước, bao gồm ảnh hưởng đến hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo hiểm và chứng khoán. Bài viết này chỉ xem xét ảnh hưởng của TPP đến hệ thống các tổ chức tín dụng trong nước và đưa ra những đánh giá tổng quan về thực trạng hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập TPP thông qua các chỉ số tài chính cơ bản. Có thể thấy, TPP đem lại cơ hội cho sự phát triển của hệ thống các tổ chức tín dụng trong nước, tuy nhiên sự chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa thị trường sẽ dẫn đến những rủi ro và những thách thức không nhỏ.
Từ khóa: Tổ chức tín dụng, Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), tài chính
Tra cứu bài báo