Ứng xử của hộ nông dân với rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Bắc Giang

KT&PT, số 238(II), tháng 04 năm 2017, tr. 78-87
Tóm tắt:
Thời gian qua, chăn nuôi gia cầm của tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển khả quan, tuy nhiên do phần lớn chăn nuôi theo phương thức thả vườn, đồi, tỷ lệ gia cầm mắc bệnh khá cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro dịch bệnh. Ứng xử của hộ nông dân với rủi ro còn hạn chế nhất là trong việc kiểm soát và phòng dịch bệnh, lựa chọn con giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, do đó rủi ro xảy ra gây thiệt hại cho hộ chăn nuôi không nhỏ. Bài viết này sẽ làm rõ thực trạng rủi ro dịch bệnh những năm gần đây và ứng xử rủi ro của hộ chăn nuôi tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó một số giải pháp giảm thiểu rủi ro của hộ được đề xuất trong thời gian tới.
Từ khóa: Chăn nuôi gia cầm, dịch bệnh, rủi ro, ứng xử với rủi ro.
Tra cứu bài báo