Tăng cường dự trữ ngoại hối góp phần thực hiện tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 03 năm 2013, trang 42-47
Tóm tắt: Dự trữ ngoại hối có vai trò đặc biệt quan trọng với những quốc gia đang trong quá trình tự do hóa tài khoản vốn. Duy trì một lượng dự trữ ngoại hối dồi dào sẽ giúp các quốc gia dễ dàng chống đỡ những bất ổn kinh tế xảy ra khi thị trường vốn được mở cửa hoàn toàn (như tấn công đầu cơ và sự rút vốn ồ ạt của những dòng vốn ngắn hạn). Ngược lại, các quốc gia sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng. Tự do hóa tài khoản vốn là một mục tiêu cần đạt được khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO. Do vậy, để thực hiện thành công lộ trình này, Việt Nam cần chuẩn bị tốt những điều kiện tiền đề trong đó có tăng cường dự trữ ngoại hối. Bài viết sẽ đi sâu phân tích sự cần thiết phải tăng cường dự trữ ngoại hối trong điều kiện tự do hóa tài khoản vốn, phân tích thực trạng dự trữ ngoại hối ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm gia tăng nguồn quỹ quan trọng này ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Dự trữ ngoại hối, tự do hóa tài khoản vốn, ngoại tệ, nợ nước ngoài.
Tra cứu bài báo