Phát triển dịch vụ bao thanh toán ở Việt Nam trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN

KT&PT, Số Đặc biệt, tháng 10 năm 2016, tr. 95-102
Tóm tắt:
Bao thanh toán được đánh giá là dịch vụ rất cần thiết đối với nhu cầu tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dịch vụ này đã rất phát triển ở các nước có nền kinh tế phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha... từ giữa thế kỷ XX. Ở Việt Nam, mặc dù đã được triển khai từ năm 2004 nhưng bao thanh toán vẫn chưa thực sự phát triển. Hiện nay, việc cung cấp và sử dụng dịch vụ này ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng trong tương lai, bao thanh toán sẽ trở thành dịch vụ có triển vọng phát triển ở Việt Nam. Từ thực trạng cung cấp và nhu cầu sử dụng dịch vụ bao thanh toán ở Việt Nam cũng như các điều kiện nội tại của nền kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cho phép chúng ta có cơ sở kỳ vọng vào sự phát triển của loại hình dịch vụ này ở Việt Nam trong thời gian tới
Từ khóa: Cộng đồng Kinh tế ASEAN, dịch vụ bao thanh toán, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị bao thanh toán, ngân hàng thương mại.
Tra cứu bài báo