Chính sách dịch vụ

Chính sách dịch vụ: 
 Tạp chí Kinh tế và Phát triển cung cấp dịch vụ download bài báo khoa học (theo đây gọi là Dịch vụ) hoàn toàn miễn phí. 
 Các bài báo được cung cấp bởi Dịch vụ thuộc bản quyền của Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Đại học Kinh tế quốc dân. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán, phân phối lại các bài báo trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 
Các tin khác