Trần Mạnh Dũng

• Chức vụ: Phó Tổng Biên tập
• Thường trực hỗ trợ Tổng Biên tập điều hành hoạt động của Tạp chí
• Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
- Hoạt động thường nhật của Tạp chí;
- Liên hệ với các thành viên hội đồng biên tập trong và ngoài nước;
- Hỗ trợ Tổng biên tập trong các công việc với Cục Báo chí, Hội nhà báo, Hội xuất bản, Ban Tuyên giáo trung ương và các các đối tác;
- Thư ký hành chính Dự án nâng cấp tạp chí tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế;
- Sơ loại và phản biện bài báo;
- Thực hiện các công việc khác do Tổng biên tập phân công.
• Thông tin liên lạc: Phòng 1405 nhà A1 - Đại học KTQD
• Email: dungtm@neu.edu.vn  | Mobile: 0947 120 510
Trần Mạnh Dũng