Kinh nghiệm hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên ở một số nước trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 21-23
Tóm tắt: Tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam nói riêng, trên thế giới nói chung, đang ngày càng cạn kiệt. Do vậy, tất cả các quốc gia đều quan tâm tới việc khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên của mình. Để quản lý việc khai thác và sử dụng có hiệu quả, các quốc gia đã áp dụng công cụ tài chính để nâng cao hiệu quả sử dụng, hạn chế lãng phí đến mức thấp nhất. Trong các công cụ được sử dụng nhiều có chính sách thuế tài nguyên. Mỗi quốc gia có những loại tài nguyên thiên nhiên khác nhau, trữ lượng khác nhau, có nền chính trị khác nhau, do vậy, chính sách thuế tài nguyên cũng có nhiều điểm khác nhau. Bài viết này giới thiệu kinh nghiệm một số nước sử dụng các công cụ chính sách thuế để quản lý khai thác tài nguyên và rút ra một số khuyến nghị áp dụng trong điều kiện Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách thuế tài nguyên; đối tượng chịu thuế; mức thuế suất; phương pháp tính thuế; miễn giảm thuế
Tra cứu bài báo