Thiết kế kênh phân phối dầu nhờn động cơ xe máy ở Việt Nam- Tiếp cận từ các kết quả nghiên cứu bước đầu về thị trường khách hàng

KT&PT Số 179, tháng 5 năm 2012, trang 52-57
Tóm tắt: Tại Việt Nam, dầu nhờn động cơ xe máy (MCO) là lĩnh vực kinh doanh được mở cửa từ đầu những năm 1990 với sự tham gia của rất nhiều tên tuổi lớn cả trong và ngoài nước. Nhiều mô hình kênh phân phối dầu nhờn khác nhau đã được các hãng xây dựng và vận hành. Mức độ thành công của các mô hình này đối với kết quả kinh doanh cũng có sự khác biệt như trong trường hợp giữa BP/Petrolimex và Vilube/Exxol Mobil. Đây cũng là lĩnh vực còn thiếu các nghiên cứu cả về lý thuyết và bài học kinh nghiệm thực tế. Bài viết này được hoàn thành với ý thức góp phần khắc phục sự thiếu hụt đó. Bài viết bắt đầu từ việc phân tích ảnh hưởng của biến số thị trường khách hàng đến việc thiết kế kênh; sau đó, công bố các kết quả nghiên cứu bước đầu về thị trường khách hàng MCO và trên cơ sở đó đưa ra một số gợi ý về thiết kế kênh phân phối có hiệu quả cho mặt hàng này trên một số khu vực thị trường của Việt Nam.
Từ khóa: Dầu nhờn động cơ xe máy, kênh phân phối, MCO, thiết kế kênh
Tra cứu bài báo