Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2020 (điều chỉnh/bổ sung)

Nhà trường thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2020. Các thí sinh vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm

Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy năm 2020 (điều chỉnh)_0001.pdf