Tọa đàm khoa học: “Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII”

Sáng 24/7/2020, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm khoa học: “Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII”.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tham dự buổi tọa đàm có GS.TS Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trần Thị Vân Hoa – Phó Hiệu trưởng; cùng các thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo; các chuyên gia, các nhà khoa học trong toàn trường.

GS.TS. Trần Thọ Đạt - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm

Từ tháng 3/2019, Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ là thành viên Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhà trường đã thành lập 6 nhóm nghiên cứu 6 chuyên đề phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 05 năm 2021 – 2025. Các kết quả nghiên cứu đã được truyền tải thông qua Hội thảo “Đại học Kinh tế Quốc dân đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội Đảng: Lựa chọn để phát triển”. Tọa đàm ngày hôm nay sẽ tiếp tục tổng hợp những ý kiến cũng như kết quả nghiên cứu các chuyên đề từ các chuyên gia, các nhà khoa học của Nhà trường vào Dự thảo báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Các nhà khoa học thảo luận và đóng góp ý kiến tại buổi tọa đàm

Phát biểu kết luận tại tọa đàm, GS.TS Trần Thọ Đạt ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, Nhà trường sẽ tổng hợp các ý kiến của các nhà khoa học và gửi Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nguồn: Cổng thông tin NEU
Các tin khác