Lịch công tác tuần 04 năm 2021 (Từ ngày 25/01/2021 - 29/01/2021)

Thứ 2, ngày 25/01//2021

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 28/01/2021

08:00

Họp Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2021