Lịch tuần - Từ ngày 01/02/2021 - 05/02/2021

Thứ 2, ngày 01/02/2021

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 6, ngày 05/02/2021

08:00

Họp triển khai hệ thống phần mềm quản lý tạp chí