Lịch tuần - Từ ngày 22/02/2021 - 26/02/2021

Thứ 2, ngày 22/02/2021

09:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5 ngày 25/02/2021

09:00

Họp triển khai hệ thống phần mềm quản lý tạp chí