Lịch tuần - Từ ngày 15/03/2021 - 19/03/2021

Thứ 2, ngày 15/03/2021

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 17/03/2021

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí