Lịch tuần - Từ ngày 01/03/2021 - 05/03/2021

Thứ 2, ngày 01/03/2021

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 04/03/2021

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí