Lịch công tác tuần 01 năm 2021 (Từ ngày 04/01/2021 - 08/01/2021)

Thứ 2, ngày 04/01//2021

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 07/01/2021

14:00

Họp về triển khai một số nội dung nhiệm vụ năm 2021