Lịch công tác tuần 26 năm 2020 (Từ ngày 22/6/2020 - 26/6/2020)

Thứ 2, ngày 22/06/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 25/06/2020

08:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí