Lịch công tác tuần 27 năm 2020 (Từ ngày 29/6/2020 - 03/7/2020)

Thứ 2, ngày 29/06/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 6, ngày 03/07/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí