Lịch công tác tuần 28 năm 2020 (Từ ngày 06/07/2020 - 10/7/2020)

Thứ 2, ngày 06/07/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 09/07/2020

10:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí