Lịch công tác tuần 29 năm 2020 (Từ ngày 13/07/2020 - 17/7/2020)

Thứ 2, ngày 13/07/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 16/07/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí