Lịch công tác tuần 31 năm 2020 (Từ ngày 27/07/2020 - 31/7/2020)

Thứ 2, ngày 27/07/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 6, ngày 31/07/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí