Lịch công tác tuần 33 năm 2020 (Từ ngày 10/08/2020 - 14/08/2020)

Thứ 2, ngày 10/08/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 13/08/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí