Lịch công tác tuần 36 năm 2020 (Từ ngày 31/08/2020 - 04/09/2020)

Thứ 2, ngày 31/08/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 03/09/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí