Lịch công tác tuần 37 năm 2020 (Từ ngày 07/09/2020 - 11/09/2020)

Thứ 2, ngày 07/09/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 09/09/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí