Lịch công tác tuần 38 năm 2020 (Từ ngày 14/09/2020 - 18/09/2020)

Thứ 2, ngày 14/09/2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 16/09/2020

09:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí