Lịch công tác tuần 48 năm 2020 (Từ ngày 23/11/2020 - 27/11/2020)

Thứ 2, ngày 23/11//2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 26/11/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí