Lịch công tác tuần 49 năm 2020 (Từ ngày 30/11/2020 - 04/12/2020)

Thứ 2, ngày 30/11//2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 02/12/2020

09:30

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí