Lịch công tác tuần 51 năm 2020 (Từ ngày 14/12/2020 - 18/12/2020)

Thứ 2, ngày 14/12//2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 6, ngày 18/12/2020

10:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí