Lịch công tác tuần 52 năm 2020 (Từ ngày 21/12/2020 - 25/12/2020)

Thứ 2, ngày 21/12//2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 23/12/2020

14:00

Họp về triển khai một số nội dung của Dự án nâng cấp Tạp chí