Lịch công tác tuần 53 năm 2020 (Từ ngày 28/12/2020 - 31/12/2020)

Thứ 2, ngày 28/12//2020

08:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 31/12/2020

14:00

Họp về triển khai một số nội dung nhiệm vụ năm 2021